Ταυτότητα της επιχείρησης

Το missing point είναι ένα φυσικό κατάστημα διάθεσης κοσμημάτων και αξεσουάρ που λειτουργεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.missingpoint.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.missingpoint.gr. λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης ΜΑΝΤΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 106, με ΑΦΜ 099235035, Τ.Κ 26221 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 243002.

 

Όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος missingpoint.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του missingpoint.gr. Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης του παρόντος.

 

Όροι και μεταβολές

Το missingpoint.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών για αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Επιπλέον, το missingpoint.gr μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Το missingpoint.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

 

Ευθύνη χρηστών

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του missingpoint.gr, όπου και εφόσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το missingpoint.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και ενημερώνει με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ενημερωμένα πλήρως, ακριβή και έγκυρα.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος missingpoint.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παραβιάζει οποιαδήποτε επωνυμία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στο missingpoint.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

 

Εγγραφή μέλους και δημιουργία λογαριασμού

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το missingpoint.gr θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους και ευθύνονται αποκλειστικά για τη σωστή χρήση του λογαριασμού τους,

Το missingpoint.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους.

Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εμπορική επιχείρηση missing point για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας με email στο info@missingpoint.gr ή στο τηλ. επικοινωνίας 2610 243002.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το  missingpoint.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες προϊόντων του και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα, δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες ενδέχεται να  προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της, στις οποίες προβαίνει ο χρήστης με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, και ρητά δηλώνει ότι δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το missingpoint.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων που παρέχονται από αυτή.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό του πελάτη. Το missingpoint.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα  μετά την αποστολή email στο info@missingpoint.gr

Τέλος, το missingpoint.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

 

Διαθεσιμότητα

Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραγγελίας σας δεν είναι διαθέσιμα το missingpoint.gr θα σας ενημερώνει με email ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με email ή δια τηλεφώνου ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

 

Παράδοση των αγορών σας

Tο missingpoint.gr αναλαμβάνει την αποστολή με  χρέωση 4 ευρώ κόστος μεταφορικών εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών. Κατά την παραγγελία σας, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισάγετε είναι η σωστή, διαφορετικά, σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο.

Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να απαιτεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τις δέκα (10) εργάσιμες για παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου,  θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στις ενότητες “Ο λογαριασμός μου” και “Οι παραγγελίες μου” αφού συνδεθείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας.

Αν επιθυμείτε να μάθετε τον αριθμό αποστολής στείλτε μας email στο info@missingpoint.gr

Συνιστάται να δηλώνετε ως διεύθυνση παραλαβής τη διεύθυνση εκείνη στην οποία θα βρίσκετε εσείς ή άλλο πρόσωπο που θα παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς εξουσιοδοτημένος να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στον τόπο παραλαβής, θα αφήνεται από το courier στο γραμματοκιβώτιο σας σημείωμα το οποίο θα ενημερώνει για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να απευθυνθείτε για να παραλάβετε το προϊόν. Οι παραγγελίες παραμένουν διαθέσιμες για παράδοση στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί μέχρι και 5 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση στο κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας (ενδεικτικά αναφερομένων: αδυναμία επικοινωνίας, μη προσέλευση για παραλαβή του προϊόντος) και μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παράδοση ακυρώνεται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και το πακέτο επιστρέφεται σε εμάς.  Σε περιπτώσεις επιστροφής του πακέτου στην επιχείρησή μας λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, εφόσον η πληρωμή έχει γίνει μέσω καταθετικού λογαριασμού.  Σε περίπτωση  μη παραλαβής των προϊόντων δηλώνεται ότι ο χρήστης θα διαγράφεται από μέλος του missingpoint.gr  και θα διεκδικείτε δια της νομικής οδού η αποζημίωση του missingpoint.gr

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνο στις εξής περιπτώσεις :

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί «διαγραφή» και μετά «ενημέρωση». Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 2. Όταν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά ΔΕΝ έχει αποσταλεί από εμάς το προϊόν στο κατάστημα courier. Μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό επικοινωνίας  2610 243002 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας ή μέρους αυτής ή ακόμα και την προσθήκη άλλων προϊόντων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση ήδη τιμολογημένης παραγγελίας, αυτή δε θα μπορεί να ακυρωθεί αν έχει φύγει για αποστολή.

 

Γραπτή Εγγύηση

Το missingpoint.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

Επίσης, η επιχείρηση ΜΑΝΤΑΣ Α.Ε.  δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος υγείας από την χρήση των προϊόντων ή για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λ.π.) από χρήστες – καταναλωτές – του missingpoint.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του missingpoint.gr ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την επιχείρηση ΜΑΝΤΑΣ Α.Ε.  ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Ομοίως, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης – καταναλωτής – μέλος missingpoint.gr στο σύνολό τους, ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής και όχι χονδρικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., η συνολική τιμή προκύπτει μετά την επιλογή του προϊόντος κατά την εξέλιξη των τεχνικών σταδίων της παραγγελίας, σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της παραγγελίας, και η αποθήκευση των ανωτέρω είναι δυνατή απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα μας. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν αν υπάρχουν τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης, ο οποίος θα ενημερώνεται πριν την επιβεβαίωση και την αποστολή της παραγγελίας. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, μία τέτοια ανατιμολόγηση των προϊόντων δεν θα επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η επιχείρηση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων για αγορά μέσω του καταστήματος στην Πάτρα, στη Ρήγα Φεραίου 106, ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής ή και περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά το missingpoint.gr διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της επιχείρησης.

Η  συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την επιχείρηση.

 

Πληροφορίες που καταγράφονται αυτόματα

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αν δεν έχετε εισέλθει ως χρήστης, και δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών (όπως newsletter ή παραγγελία), δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό σας δεδομένο.
Όταν έχετε εισέλθει ως χρήστης καταγράφονται ορισμένα στοιχεία, κυρίως για στατιστικούς λόγους αλλά και για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:
• Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του missingpoint.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του  missingpoint.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του missingpoint.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
• H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ κάθε επισκέπτης έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στον ιστοχώρο μας, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
• Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο κλπ). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αξιοποιούνται για να επεξεργαζόμαστε και να εκτελούμε τις παραγγελίες σας, για να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες όπως το newsletter, για να απαντούμε στα αιτήματά και τα email σας, για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να σας προσφέρουμε πληρέστερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σας εγγυόμαστε ότι προστατεύουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο στο σύστημα δεδομένων της Τράπεζας, στην περίπτωση που απαιτούνται για κάποια αντίστοιχη συναλλαγή.

 

Σύνδεσμοι (links)

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση αυτή πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιχείρησή μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή για διαφορετική πολιτική χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διασύνδεση με άλλο δικτυακό τόπο, συνίσταται ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Tο missingpoint.gr αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και γραφικά) που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του. Η χρησιμοποίηση εικόνων ή λογοτύπων τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα, γίνεται κατόπιν άδειας των κατόχων τους. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων της ιστοσελίδας του missingpoint.gr με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη άδεια των κατόχων και την υποχρεωτική αναφορά της πηγής. Προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και δηλώνεται ότι οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

 

Πολιτική Επιστροφών

Όροι Επιστροφών

Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τους παρακάτω όρους:

 • Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας.
 • Στην επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του missingpoint.gr, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων. είτε να επιστραφεί το ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης.  

Σε περίπτωση που σας παραδοθεί κάποιο ελαττωματικό προϊόν, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατόν σχετικά με το προϊόν και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Αν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή αναλαμβάνουμε να το παραλάβουμε και να το αντικαταστήσουμε με δικά μας έξοδα.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε στο email info@missingpoint.gr ή στo τηλέφωνo 2610 243002 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

Διαδικασία Επιστροφών

Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν μαζί μας όπου θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την διαδικασία επιστροφής και εσείς από την πλευρά σας τον λόγο της επιστροφής. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας, ο υπεύθυνος θα ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος και στην συνέχεια θα σας καθοδηγήσει για τα περαιτέρω. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο, θα σας συστήναμε να επικοινωνήσετε νωρίτερα με το κατάστημα μας, ώστε να επιβεβαιώσετε την διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή ή χρησιμοποιείτε το κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας.
 • Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία ένα έγγραφο στο οποίο μας γνωστοποιείτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή, ή το νέο προϊόν που θέλετε να σας αποστείλουμε, σε περίπτωση αλλαγής.
 • Αποστέλλετε το δέμα, μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής από την οποία παραλάβατε και την παραγγελία σας.

 

Κόστος επιστροφών

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του missingpoint.gr το κόστος της επιστροφής βαρύνει το κατάστημά μας και ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θέλει την επιστροφή των χρημάτων του, πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου προϊόντος ή την εκ νέου αποστολή της παραγγελίας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από το χώρο σας με δικά μας τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη, ο τελευταίος βαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπο του.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το missingpoint.gr, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

 

Γενικά:

Το missingpoint.gr δηλώνει ότι δε θα γίνονται δεκτές επιστροφές στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής
 • Για προϊόντα για τα οποία ο πελάτης έχει κάνει ειδική παραγγελία
 • Για προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
 • Για προϊόντα που έχουν ήδη φορεθεί, για λόγους υγιεινής
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αιτημάτων επιστροφής ή στην περίπτωση που το missingpoint.gr κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα.

 

Προστασία καταναλωτή

Ο πελάτης, ως «καταναλωτής», δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, κατά των απαιτούμενων για την εγκυρότητα της σύναψης σύμβασης από απόσταση, στοιχείων, ήτοι:

– Της ταυτότητας και της διεύθυνσης της εταιρείας ως προμηθευτού, αφού τα στοιχεία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς τόσο στο άρθρο 1 των παρόντων όσο και στο κάτω μέρος (footer) της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου,

-Των ουσιωδών χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, αφού αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην υποσελίδα κάθε προϊόντος,

– Της τιμής και της ποσότητας των προϊόντων, η οποία αναγράφεται ευκρινώς, όπως και του περιλαμβανομένου ΦΠΑ σε αυτήν καθώς και των δαπανών μεταφοράς,

– Του τρόπου πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, στον οποίο συγκατατίθεται πλήρως,

– Του δικαιώματός του σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αρκεί να δηλώνεται εγγράφως και σαφώς η βούλησή του να υπαναχωρήσει.

Τέλος, ο πελάτης ως καταναλωτής δηλώνει ότι δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την επιχείρηση και ιδίως για την διαβίβαση της αποδοχής και εν γένει την σύναψη της σύμβασης.

 

Τρόποι πληρωμής  

 1. Αντικαταβολή
  Η πληρωμή με αντικαταβολή, σας δίνει την δυνατότητα να πληρώσετε την συνολική αξία της παραγγελίας σας, την ίδια στιγμή που θα την παραλάβετε στο χώρο σας, στον υπάλληλο της courier. Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για την Ελλάδα.

Έξοδα Αποστολής για αντικαταβολή: 2,50€

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μας 

Πληρώστε με μετρητά την αξία της παραγγελίας σας σε κάποια από τις τράπεζες που συνεργαζόμαστε ή χρησιμοποιήστε το online banking κάποιας από τις αναγραφόμενες τράπεζες που αναφέρονται παρακάτω. Για καλύτερη εξυπηρέτηση, συμπληρώστε στην αιτιολογία της κατάθεσης, τον αριθμό της παραγγελίας σας. 

Οι λεπτομέρειες του λογαριασμού κατάθεσης θα εμφανιστούν στο καλάθι αγορών με το πέρας της παραγγελίας σας.

Παρακαλούμε θερμά μετά την κατάθεση σας να μας αποστέλλεται με ένα email στο info@missingpoint.gr το αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και τον αριθμό παραγγελίας σας για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε σχετικά.

Εφόσον δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση των χρημάτων εντός 5 ημερών, τότε αυτόματα η παραγγελία σας ακυρώνεται.

 

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6569 101967 560

IBAN: GR50 0171 5690 0065 6910 1967 560  

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 836 4700 1987

IBAN: GR6001108360000083647001987

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): ETHNGRAA

ALPHA BANK: 530 00 2320 00 3117

IBAN No: GR81 0140 5300 5300 0232 0003 117

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): GRBAGRAA

EUROBANK IBAΝ: GR0502602470000540201107654

                                           

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΜΑΝΤΑΣ  Α.Ε.

 1. Με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας σας στην πλατφόρμα της συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 95/46/EC ((UE.L Journal of Laws No. 119, item 1), εφεξής καλούμενος και «GDPR» (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ), καθώς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα»). Το missingpoint.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δεδομένα των υποκειμένων, και ιδιαιτέρως να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ίδιο:
– Υπόκεινται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή για το υποκείμενο των δεδομένων επεξεργασία,
– Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, δεν υπόκεινται δε σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία δεν συνάδει με τους ανωτέρω σκοπούς,
– Είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται στους αναγκαίους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται τη σχετική επεξεργασία,
– Είναι ορθά και ενημερωμένα, όπως απαιτείται,
– Διατηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του υποκειμένου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο υπέστησαν επεξεργασία,
– Υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μέσω των απαιτούμενων τεχνικών μέτρων και οργανωτικών δομών, επαρκής ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία.
Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων
α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Το missingpoint.gr θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων : Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο του
  • Η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
  • Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
  • Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  • Ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του πελάτη.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το missingpoint.gr ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:
i. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του):

 •  Το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • Τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • Τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη/πελάτη
 • Προϊόντα που αγοράστηκαν
 • Ιστορικό παραγγελιών

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.
ii. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
iii. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία missingpoint.gr για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι του missingpoint.gr
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
iv. O χρήστης-πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία του missingpoint.gr με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει.
γ. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι:
i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του missingpoint.gr
ii. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
iii. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ο οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το missingpoint.gr,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.
Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων το missingpoint.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.
Η διαγραφή του χρήστη-πελάτη του μπορεί να γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@missingpoint.gr
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Το missingpoint.gr ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
• Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
• Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
• Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

 

Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

 

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το missingpoint.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να μας αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@missingpoint.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2610 243002

– Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Πατρών .